Finans 2019 by Londra Gazete - Issuu

Stressiz ticaret göstergelerini hedefler

ÖNERİLEN: EN İYİ CFD ARACI

Günümüzde stratejik yönetim yaklaşımları gerek işletme düzeyinde gerekse ulusal düzeyde rekabetçilik üzerine yapılandırılmaktadır. Bu yaklaşıma göre temel amaç, bitiş noktası olmayan uzun soluklu bir yarışta uzun vadeli hedeflere erişmek yoluyla sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamaktır. Ancak uzun vadeli hedeflere erişmek için belli bir strateji formüle etmeden ve uygulamaya koymadan önce bulunduğumuz pozisyonun stratejik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ülkemiz adına bir strateji formüle ederken diğer uluslar arasındaki yerimizi rekabetçi olarak belirlememiz gerekmektedir.

8. Son olarak denizyolu taşımacılığının tüm bileşenleri ile Çin’i Hint Okyanusu üzerinde Avrupa’ya bağlamayı ve Çin’i güney Pasifik Okyanusu ile bağlamayı hedeflemektedir

Ekonomi Yöntem Gazetesi

Bilindiği üzere belli bir sektörde faaliyet gösteren firmalar aynı kaynak havuzundan beslenirler. Dolayısıyla bu kaynak havuzundan girdilerin tedarik edilebilmesi stratejik düzeyde önemlidir. Bu tedarik kanallarında ortaya çıkacak kesinti ve gecikmelerin yaratacağı risk ise bazı işletmeler için katlanılamaz düzeyde olabilir.

İKÜMED Kuruldu

Konunun detaylarını işin uzmanlarına bırakarak yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız olaylar çerçevesinde dış ticaret hacmimizde ortaya çıkan bu düşüş ve yavaşlama lojistik ve taşımacılık sektörünü de çok ciddi olarak etkilemektedir. Malumunuz taşımacılığın uluslararası ticaretteki belirleyici ya da diğer bir bakış açısıyla kolaylaştırıcı rolü artık tüm otoriteler tarafından genel kabul görmektedir.

2015-NISAN-BH-424-DOC

Fakat deniz yolu taşımacılığında görülen tüm taşıma şekillerinin ve tüm yük çeşitlerine ait bir analiz yapmak şüphesiz bu yazının kapsamını aşmaktadır. Bu nedenle 6956 yılından beri uluslararası taşımacılıkta giderek önemi artan ve globalleşmenin fenomen taşımacılık yöntemi olan konteyner taşımacılığı üzerine odaklanacağız.

Forex Seans Odası 2013 [Arşiv] - Sayfa 2 - FOREX FORUM TR

Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER), İstanbul’daki dört üniversitede öğrenci olan 68-85 yaş arası gençler arasında etik algısını, duyarlılığını ve farkındalığını ölçmek üzere Xsights Araştırma ve Danışmanlık şirketinden “Gençlerin Gözüyle Etik Değerler” isimli bir araştırma gerçekleştirmesini talep etmiştir. Bu araştırma gençlerin etik önceliklerini belirlemek, etik konusunda gençlerin gözünde bir iyileşme olup olmadığını anlamak,  ve daha etik bir Türkiye yaratmak için yapılması gereken çalışmaları belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Fakat ben konuya bu yazıya başlarken yaptığım gibi değerlendirmelerimi ticaret ve lojistik arasındaki kopmaz ilişkiye atıfta bulunarak yapmak istiyorum. Bu nedenle gelin hep birlikte Lojistik Performans İndeks (LPI) derecelendirmemize ve Global Rekabet İndeksi (GCI) içerisindeki ilişkili maddelerdeki durumumuza bakarak bizimle iş yapanlar ve uluslararası çevreler dışarıdan bizi nasıl görüyor ve bu çerçevede bizim neler yapmamız gerek inceleyelim.

Bu noktada artan lojistik taleplerin hızla karşılanabilmesi adına halen dış ticaret ve gümrük mevzuatında yapılabilecek iyileştirmeler olduğu ortadadır. Özellikle Singapur tarafından da uygulanan tek pencere gibi uygulamalar birçok platformda dile getirilmekte ve tartışılmaktadır.

Türkiye ekonomisinin stratejik hedefleri doğrultusunda coğrafyanın bize sağladığı avantajlardan istifade edebilmek adına özellikle lojistik alanında özellikle birçok altyapı yatırımına girişildi. Bunlar arasında otoyollar, hızlı demiryolu hatları, köprüler ve lojistik merkezleri sayabiliriz. Bunlardan kimisi tamamlandı, kimisi yapım aşamasında, kimisi de plan üzerinde beklemektedir.  Ancak belli bir stratejiden yoksun olarak yapılan yatırımların bir fayda getirmeyeceğini gerek bilimsel çevreler gerekse iş dünyasının tecrübeli yöneticileri çok iyi bilmektedirler.

BAŞLANGıÇ TICARET CRYPTOCURRENCY

Yorum Yap